Anthony Davidson
United Kingdom
Driver

Anthony Davidson

1979-04-18 (age 43)