Mitsunori Takaboshi
Japan
Driver

Mitsunori Takaboshi

1993-01-24 (age 28)
Sugo
2

Sugo

Jul 22, 2017 to Jul 23, 2017
Suzuka
1

Suzuka

Apr 21, 2017 to Apr 23, 2017
Sub-events

Fuji March Testing

Mar 25, 2017 to Mar 26, 2017
Sub-events
Suzuka
1

Suzuka

Aug 27, 2016 to Aug 28, 2016