MX2 2018 Sevlievo

Cla # Rider Bike Laps Time Gap Interval km/h
1 Pauls Jonass
KTM 6 1'54.711 52.723
10 South Africa Calvin Vlaanderen
Honda 7 1'55.883 1.172 0.181 52.190
19 Thomas Kjer
Husqvarna 7 1'55.458 0.747 0.026 52.382
29 Henry Jacobi
Husqvarna 5 2'00.716 6.005 0.176 50.101
34 Micha-Boy De
Honda 7 2'00.484 5.773 0.624 50.197
44 Morgan Lesiardo
KTM 5 2'00.788 6.077 0.072 50.071
56 Marshal Weltin
Kawasaki 6 1'58.096 3.385 0.080 51.212
61 Spain Jorge Prado
KTM 5 1'55.702 0.991 0.244 52.272
64 Thomas Covington
Husqvarna 5 1'55.042 0.331 0.331 52.572
75 Hardi Roosiorg
KTM 5 2'01.499 6.788 0.064 49.778
95 Simone Furlotti
Yamaha 5 2'01.193 6.482 0.405 49.903
96 Hunter Lawrence
Honda 5 1'55.432 0.721 0.390 52.394
98 Bas Vaessen
Honda 3 2'01.435 6.724 0.242 49.804
102 Richard Sikyna
KTM 7 1'58.721 4.010 0.164 50.942
118 Stephen Rubini
KTM 8 1'57.646 2.935 0.197 51.408
127 Anthony Rodriguez
Yamaha 3 1'57.449 2.738 1.566 51.494
136 Alex Dimitrov
KTM 4 2'08.419 13.708 6.703 47.095
226 Tom Koch
KTM 6 2'00.540 5.829 0.056 50.174
312 Oriol Casas
Honda 6 2'01.716 7.005 0.217 49.689
321 Italy Samuele Bernardini
Yamaha 6 1'58.220 3.509 0.124 51.158
766 Michael Sandner
KTM 6 1'59.860 5.149 0.651 50.458
891 Gustavo Pessoa
Kawasaki 6 1'59.209 4.498 0.488 50.734
919 Ben Watson
Yamaha 6 1'58.296 3.585 0.076 51.125
959 Maxime Renaux
Yamaha 6 1'58.557 3.846 0.261 51.013
172 Brent Van
Husqvarna 6 1'58.016 3.305 0.370 51.247