MX2 2018 Sevlievo

Cla # Rider Bike Laps Time Gap Interval km/h
1 64 Thomas Covington
Husqvarna 12 25'08.671
2 61 Spain Jorge Prado
KTM 12 25'11.286 2.615 2.615
3 1 Pauls Jonass
KTM 12 25'12.952 4.281 1.666
4 19 Thomas Kjer
Husqvarna 12 25'19.011 10.340 6.059
5 10 South Africa Calvin Vlaanderen
Honda 12 25'27.069 18.398 8.058
6 96 Hunter Lawrence
Honda 12 25'33.972 25.301 6.903
7 127 Anthony Rodriguez
Yamaha 12 25'48.227 39.556 14.255
8 56 Marshal Weltin
Kawasaki 12 25'52.550 43.879 4.323
9 118 Stephen Rubini
KTM 12 25'54.448 45.777 1.898
10 959 Maxime Renaux
Yamaha 12 25'58.959 50.288 4.511
11 172 Brent Van
Husqvarna 12 26'01.078 52.407 2.119
12 919 Ben Watson
Yamaha 12 26'03.616 54.945 2.538
13 102 Richard Sikyna
KTM 12 26'06.592 57.921 2.976
14 321 Italy Samuele Bernardini
Yamaha 12 26'07.379 58.708 0.787
15 766 Michael Sandner
KTM 12 26'31.288 1'22.617 23.909
16 226 Tom Koch
KTM 12 26'42.095 1'33.424 10.807
17 44 Morgan Lesiardo
KTM 12 26'45.960 1'37.289 3.865
18 34 Micha-Boy De
Honda 12 26'47.021 1'38.350 1.061
19 29 Henry Jacobi
Husqvarna 12 26'50.132 1'41.461 3.111
20 75 Hardi Roosiorg
KTM 12 26'56.229 1'47.558 6.097
21 312 Oriol Casas
Honda 12 27'16.228 2'07.557 19.999
22 136 Alex Dimitrov
KTM 11 26'41.933 1 Lap 1 Lap
23 891 Gustavo Pessoa
Kawasaki 11 26'46.694 1 Lap 4.761
24 95 Simone Furlotti
Yamaha 7 16'58.308 5 Laps 4 Laps
25 98 Bas Vaessen
Honda 5 13'32.096 7 Laps 2 Laps