MX2 2018 Sevlievo

Cla # Rider Bike Laps Time Gap Interval km/h
1 96 Hunter Lawrence
Honda 7 1'54.118 52.997
2 61 Spain Jorge Prado
KTM 6 1'54.778 0.660 0.660 52.693
3 1 Pauls Jonass
KTM 6 1'54.820 0.702 0.042 52.673
4 10 South Africa Calvin Vlaanderen
Honda 6 1'54.872 0.754 0.052 52.649
5 919 Ben Watson
Yamaha 7 1'55.435 1.317 0.563 52.393
6 56 Marshal Weltin
Kawasaki 6 1'56.271 2.153 0.836 52.016
7 766 Michael Sandner
KTM 6 1'56.604 2.486 0.333 51.867
8 19 Thomas Kjer
Husqvarna 5 1'56.733 2.615 0.129 51.810
9 172 Brent Van
Husqvarna 6 1'56.945 2.827 0.212 51.716
10 29 Henry Jacobi
Husqvarna 5 1'57.169 3.051 0.224 51.617
11 64 Thomas Covington
Husqvarna 5 1'57.433 3.315 0.264 51.501
12 118 Stephen Rubini
KTM 6 1'57.567 3.449 0.134 51.443
13 98 Bas Vaessen
Honda 7 1'58.033 3.915 0.466 51.239
14 127 Anthony Rodriguez
Yamaha 6 1'58.435 4.317 0.402 51.065
15 95 Simone Furlotti
Yamaha 5 1'58.657 4.539 0.222 50.970
16 959 Maxime Renaux
Yamaha 6 1'58.721 4.603 0.064 50.942
17 226 Tom Koch
KTM 6 1'58.784 4.666 0.063 50.915
18 102 Richard Sikyna
KTM 6 1'59.045 4.927 0.261 50.804
19 321 Italy Samuele Bernardini
Yamaha 6 1'59.059 4.941 0.014 50.798
20 75 Hardi Roosiorg
KTM 6 1'59.404 5.286 0.345 50.651
21 312 Oriol Casas
Honda 6 1'59.809 5.691 0.405 50.480
22 34 Micha-Boy De
Honda 6 1'59.938 5.820 0.129 50.426
23 891 Gustavo Pessoa
Kawasaki 3 2'00.266 6.148 0.328 50.288
24 44 Morgan Lesiardo
KTM 3 2'05.750 11.632 5.484 48.095
25 136 Alex Dimitrov
KTM 6 2'06.174 12.056 0.424 47.933